Nože brousíme na kvalitním stroji americké firmy DICK, brousíme kotouči z diamantového prachu proti hrotu nože a pod vodou. Následně srazíme otřepy mezi dvěma proti sobě jdoucími kotouči a vyleštíme. Není nic horšího než tupý nůž. Přijďte do OBEXu, nabrousíme!